4 & 5 mei verhalen

In de tijd van herdenken heeft het Vertelgenootschap diverse verhalen die het waard zijn gehoord te worden

Hiertoe ontwikkelden we een speciaal aanbod van verhalen over Oorlog en Bevrijding. In de verhalen komen verschillende aspecten van de oorlogsjaren naar voren.

De verhalen brengen de gebeurtenissen van de jaren 1940-1945 dichtbij, doordat we “in de huid kruipen” van de mensen. Hierdoor worden emoties en dilemma’s voelbaar, alsof het gisteren is gebeurd.  

De verhalen die we maken zijn duurzaam, d.w.z. dat ze ook na de bevrijdingsfeesten bruikbaar en van waarde zijn.

 

Ons aanbod:

We werken aan vijf categorieën van verhalen met een centraal thema. In elk cluster is een verhaal specifiek geschikt voor kinderen uit het Basisonderwijs (bovenbouw):

Apeldoorns Verzet.
In de verhalen staan vier Apeldoornse verzetsstrijders centraal

Apeldoorn Bevrijd
De verhalen vertellen verschillende gebeurtenissen in de bevrijdingsdagen van Apeldoorn

Apeldoorn en de Joden
De oorlogservaringen van vier verschillende (Apeldoornse) Joden. Uiteraard ontbreekt hier niet het verhaal van de wegvoering van de kinderen van ‘s Heeren Loo

Apeldoorns dagelijks leven in de oorlog
Nu eens niet een verhaal over een held… Hoe het  gewone, alledaagse leven in de oorlog eruit kon zien..

Apeldoorn en Nederlands Indië
Ver weg en toch zo dichtbij.